Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ ATYS

Tên tiếng Anh: ATYS INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm:  3-1-6 Ichijo, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0821, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-28-610-7601

Fax:    028-610-7602

Website:  http://www.atys-academy.org/

 

Tháng 10

19

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ST. MARY

Tên tiếng Anh: ST. MARY JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:  4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811, Nhật Bản

Số điện thoại: 028-627-9211

Fax:    028-627-9219

Website:        http://www.iac.or.jp/stmary/index.htm