Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGANO 21

 1. Tên tiếng Anh: NAGANO 21 JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1318 Hara, Kawanakajima, thành phố Nagano, Nagano, 381-2224, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 26-283-5435
 5. Fax: (+81) 26-283-5463
 6. Website:    http://www.nagano21jp.com/

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ MANABI  

 1. Tên tiếng Anh: MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:       YCC Bldg. 2-3-1 Ote, thành phố Ueda, Nagano, 386-0024, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 268-28-7788
 5. Fax: (+81) 268-28-7786
 6. Website:    http://www.manabi.co.jp

Thumb

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH MARUNOUCHI

 1. Tên tiếng Anh: MARUNOUCHI COLLEGE OF BUSINESS
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-3-30 Joei, thành phố Matsumoto, Nagano, 390-0875, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 263-32-5589
 5. Fax: (+81) 263-32-5595
 6. Website:    http://www.marubi.ac.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGANO HEISEI GAKUEN

 1. Tên tiếng Anh: NAGANO HEISEI GAKUEN JAPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-31 ARCS, Thành phố Nagano, Nagano, 380-0918, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 26-224-8383
 5. Fax: (+81) 26-224-8451
 6. Website:    http://www.heisei.ac.jp/nihongoka/en/index.html