Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ IWATANI

Tên tiếng Anh: IWATANI COLLEGE OF BUSINESS LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-38-24Hiranuma Nishi-ku Yokohama

Số điện thoại: 045-290-6388

Fax: 045-322-1277

Website: http://icb-nihongo.jp/

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KANRIN

Tên tiếng Anh: KANRIN JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: Kanagawa-Ken Yokohama-Shi Aoba-Ku Enokigaoka 5-3

Số điện thoại: +81 45 983 2228

Fax: +81 45 983 5373

Website: http://www.kanrin.net/en/index.php

 

Tháng 08

26

2016

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

1.  Tên tiếng Anh: NITTO INTERNATIONAL SCHOOL

2.  Logo trường:                                       

3.  Địa điểm: Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara, Quận Midori, Khu Hashimoto 4-21-15

4.  Số điện thoại: 042-772-0898

5.  Fax: 042-779-3959

6.  Website: http://www.ntis.co.jp/l_en/index.html

 

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ AISHIN  

Tên tiếng Anh: AISHIN INTERNATIONAL INSTITUTE

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-29-4, Nogecho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231-0064, Nhật Bản

Số điện thoại: 045-680-6866

Fax: 045-680-0899

Website: http://aishin-group.com/aishinkokusaigakuin/en/index.html

 

Thumb

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ ASIA

Tên tiếng Anh: ASIA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

Logo trường:                                       

Địa điểm: Kotobuki-cho 1-1-11 Kanagawa, Yokohama 231-0026, Nhật Bản

Số điện thoại: 045-680-6866

Fax: 045-680-0899

Website: http://yokohama.ailc.asia/

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT NGỮ YOKOHAMA

  • Tên tiếng Anh: YOKOHAMA INTERNATIONAL JANPANESE LANGUAGE SCHOOL
  • Logo trường:                                       
  • Địa điểm: Kanagawa Prefecture, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Izumi-cho, 8-5
  • Số điện thoại:  045-290-9830 
  • Fax: 045-290-9831
  • Website: http://www.yijls.com/