Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ONLY ONE

Tên tiếng Anh: ONLY ONE JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-1-6 Minato-cho, Funabashi-shi, Chiba, 273-0011, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-47-495-3311

Fax:                             +81-47-495-3312

Website: http://www.e-ojls.com

Tháng 10

27

2016

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ ASAHI

Tên tiếng Anh: ASAHI INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-2-23 Akehara, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0843, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-4-7146-1145

Fax:                +81-4-7144-4065

Website: http://www.asahikokusaigakuin.com/

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ MATSUDO

Tên tiếng Anh: MATSUDO INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-1-6 Higurashi, Matsudo Chiba, 270-2253, Nhật Bản

Số điện thoại: +81 47 389 0901

Fax:    +81 47 389 5241

Website: http://www.mijpschool.com/

 

Tháng 10

04

2016

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ CIC

Tên tiếng Anh: THE CENTRAL INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-14-12 Innai, Chuo-ku, Chiba-Shi, Chiba, 260-0018, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-43-225-1766

Fax:    +81-43-225-1769

Website:        http://www.cicacademy.net/

Tháng 10

04

2016

Thumb

 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KEN

Tên tiếng Anh: KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 4-48 Shin-Matsudo, Matsudo-shi, Chiba, 270-0034, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-346-9750

Fax:    +81-47-346-9751

Website:   http://www.kenjp.com/

 

Thumb

 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ ICHIKAWA

Tên tiếng Anh: ICHIKAWA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 5-10-5 Minami-Yawata, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0023, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-329-2121

Fax:    +81-47-329-2122

Website:   http://aiueo.ws/

Thumb

 

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUNABASHI

Tên tiếng Anh: FUNABASHI INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-1-7 Minato-cho, Funabashi-shi, Chiba, 273-0011, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-410-0317

Fax:    +81-47-410-0318

Website:   http://www.e-fils.com

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MEISEI

Tên Tiếng Anh: MEISEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:  

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Daisuke Yazawa

Hiệu trưởng:  Tatsuya Hagino

Địa điểm: Yubinbango270-0034 Matsudo, Chiba Prefecture Matsudo 1-130-1

Website: http://www.mjal.jp/vn-index.html

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MEIYUU

Tên tiếng Anh: MEIYUU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 7-1 Izumi-cho, Kashiwa-shi, Chiba 277-0022

Số điện thoại: 04-7190-5931

Fax: 04-7190-5932

Website: http://www.meiyuu-js.com

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MAKUHARI

Tên tiếng Anh: MAKUHARI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 2-5-13 Makuhari Hongo, Hanamigawa-ku, Chiba-shi, Chiba 262-0033

Số điện thoại: 043-350-1665

Fax: 043-350-1667

Website: http://www.makuhari-jls.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ FUTABA

Tên tiếng Anh: Futaba College Of Foreign Language

Logo trường:                                       

Địa điểm:  2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, Japan 260-0021

Số điện thoại: 81-43-244-9081

Fax: 81-43-244-9332

Website: http://www.futabacollege.com/

Thumb

Tên Tiếng Anh: ASIAN LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:        

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Yokota HiroshiAkira

Hiệu trưởng:  Yokota HiroshiAkira

Địa điểm: Yubinbango286-0037 Narita, Chiba Prefecture Hashikadai 1-44-2

Website: http://www.njls.jp/index.html