Thumb

HỌC VIỆN VĂN HÓA QUỐC TẾ TOYO

Tên tiếng Anh: TOYO INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY  

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-4-18 Miyamachi, phường Aoba, Sendai 980-0004, Miyagi, Nhật Bản

Số điện thoại: 022-398-6818

Fax: 022-398-6828

Website:        http://www.toyo-kokusai.com/

Tháng 10

17

2016

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ SENDAI

Tên tiếng Anh: SENDAI LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 4-7-2 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 920-002, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-22-266-8181

Fax:    +81-22-266-8182

Website:        http://www.sendai-lang.com

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MORIOKA

Tên tiếng Anh: MORIOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       3-4-1 Osawakawara, thành phố Morioka, Iwate, 020-0025, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-19-651-5530

Fax: +81-19-651-5553

Website:        http://www.mjls.jp/

Thumb

Tên Tiếng Anh: SENDAI INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE

Logo trường:                                    

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Mochimaru HiroshiIchiro

Hiệu trưởng:  Sasaki Machiko

Địa điểm: Yubinbango980-0013 Sendai, Miyagi Prefecture, Aoba-ku, Kakyoin 1-3-1

Website:  http://www.sjls.jp/vnm/index.html

Thumb

THÔNG TIN HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh: International Academy of Japanese Language

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-5-3 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852

Số điện thoại: 022-298-7031

Fax: 022-298-7030

Website: http://www.ials.jp/