Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ KYUSHU   

Tên tiếng Anh: KYUSHU LANGUAGE EDUCATIONAL INSTUTUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-7-10 Ropponmatsu, Chuo-ku, Fukuoka, Nhật Bản

Số điện thoại: 092-717-8207

Fax: 092-715-0966

Website: http://www.kgkg2014.com/en/

 

 

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ CODO   

Tên tiếng Anh: CODO INTERNATIONAL COLLEGE  

Logo trường:                                  

Địa điểm: 577 Tashiro-hoka-machi ,Tosu, Saga, Nhật Bản

Số điện thoại: 0942-81-5075

Fax:     0942-84-6470

Website: http://www.codoi.com/

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ASUKA

Tên tiếng Anh: ASUKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:  1-4-22 Higashi-omichi,Oita,870-0823, Nhật Bản

Số điện thoại: 097-544-9114

Fax:    097-544-910

Website:   http://www.asuka.ac.jp/nihongo/index.html

 

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KOKUSEN  

Tên tiếng Anh: KOKUSEN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-7-8 Sanchiku, Halata-ku, Fukuoka, Nhật Bản

Số điện thoại: 81-92-501-3261

Fax:    81-92-502-0210

Website: http://www.kokusen.ac.jp/kj/language/#en

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUKUOKA

Tên tiếng Anh: FUKUOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: Hakata Kindai Building 8F 1-1-33, Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka, 812-0013

Số điện thoại: (+81)092-477-2393

Email: fjls@fukuokaschool.com  

Website: http://www.fukuokaschool.com/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ HOUEI

Tên tiếng Anh: HOUEI INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 22-5-3 Sakaemachi,Miyakonojo,Miyazaki, 885-0023, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-986-36-6039

Email: hijla@houei-group.or.jp

Website: http://www.sng.ac.jp/

Thumb

TRƯỜNG VĂN HÓA NGÔN NGỮ ASIAN  

 1. Tên tiếng Anh: ASIAN LANGUAGE CULTURE COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 5-3-25 Midori-machi, Uruma-shi, Okinawa 904-2215, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-972-4888
 5. Fax: 098-989-4697
 6. Website:        http://www.toyo-alcc.com

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ VĂN HÓA 

 1. Tên tiếng Anh: CROSS CULTURAL COMMUNICATION CENTER ANNEXED JAPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 4-13-8 Nagata, Ginowan-shi Okinawa 901-2212, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-893-6467 
 5. Fax: 098-893-8553
 6. Website:         http://www.e-cccc.com 

Tháng 09

07

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ICLC

 1. Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGE & CULTURE JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: Sunhills Tabaru 2F, 1-4-1 Tabaru, Naha-shi, Okinawa 901-0156, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-859-3881 
 5. Fax:    098-859-3889
 6. Website:    http://www.iclcjapan.com 

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ NICHIA

 1. Tên tiếng Anh: NICHIA FOREIGN LANGUAGE ACADEMY
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-1-1 Matsugawa, Naha-shi, Okinawa 902-0062, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-833-8666
 5. Fax:    098-836-6800
 6. Website:    http://orange.zero.jp/nichia 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ JSL NIPPON

 1. Tên tiếng Anh: JSL NIPPON ACADEMY
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-1-1 Nakanisi, Urazoe-shi, Okinawa 901-2125, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-875-1456
 5. Fax:    098-875-1457
 6. Website:    http://www.jslnippon.jp/ 

 

Tháng 09

06

2016

Thumb

 HỌC VIỆN NHẬT NGỮ JCS

 1. Tên tiếng Anh: JAPANESE CULTURAL STUDY ACADEMY
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-11-13 Kume, Naha-shi, Okinawa 600-0033, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 098-862-0045
 5. Fax: 098-862-0053
 6. Website:        http://www.okinawajcs.com  

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KYUSHU

 1. Tên tiếng Anh: KYUSHU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:  3-6 Yanagi-machi, thành phố Kagoshima, Kagoshima, 892-0819, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:  (+81) 99-222-6616
 5. Fax:    (+81) 99-222-6615
 6. Website: http://kyushunihongo.weebly.com/

 

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KUMANOTO YMCA

 1. Tên tiếng Anh: KUMAMOTO YMCA COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:  2-1-11 Obiyama, Chuo-ku, thành phố Kumamoto, Kumamoto, 862-0924, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:  (+81) 96-382-6661
 5. Fax:    (+81) 96-382-7928
 6. Website:        http://www.kumamoto-ymca.or.jp/nihongo/