Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ TOKYO   

Tên tiếng Anh: TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-31-10, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, 111-0053, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5809-3323

Fax: +81-3-3866-3324

Website:        http://www.tokyo-inter.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO KOGAKUIN  

Tên tiếng Anh: TOKYO KOGAKUIN LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       5-30-16, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3352-3851

Fax: +81-3-3352-2173

Website: http://www.technos-jpschool.ac.jp/

Thumb

HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT TOKYO NAKANO   

Tên tiếng Anh: TOKYO KOGAKUIN LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-27-3,Yayoi-cho,Nakano-ku,Tokyo Z/C 164-0013, Nhật Bản

Số điện thoại: 03-5304-5250

Fax: 03-5304-5251

Website: http://www.tnls.net

Thumb

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD  

Tên tiếng Anh: TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-13-24, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073, Nhật Bản

Số điện thoại: 03-5332-3531

Fax: 03-5332-3530

Website: http://www.twla.jp/

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ UJS

Tên tiếng Anh: UJS LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm        3-3-29 Yoyogi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5545-6941

Fax: +81-3-5545-6942

Website: http://ujsli.jp

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ TOSHIN

Tên tiếng Anh: TOSHIN LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm        3-28-1 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0075, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-5337-2590

Fax: +81-3-5337-2591

Website:        http://www.tsschool.jp

Thumb

 HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TOYO

Tên tiếng Anh: TOYO JAPANESE SCHOOL (TLS)

Logo trường:                                  

Địa điểm:  7-6-3 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo, 134-0088, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-5605-6211

Fax: +81-3-5605-7744

Website: http://www.tls-japan.com

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ WASEDA BUNKAKAN

Tên tiếng Anh: WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE

Logo trường:                                  

Địa điểm:  2-18-9, Yanagibashi, Taito-ku Tokyo , Nhật Bản

Số điện thoại: 03-3863-4111

Fax: 03-3863-4112

Website: http://waseda-bk.org/

Tháng 11

02

2016

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ URAWA

Tên tiếng Anh: URAWA INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2‑4‑13, Higashi‑sakashita, Itabashi‑ku, Tokyo, Nhật Bản

Số điện thoại: 03-5914-1288

Fax: 048-883-8832

Website: http://urawa-school.com/en/

Thumb

THÔNG TIN HỌC VIỆN TOKYO YIEA

Tên tiếng Anh: YIEA TOKYO ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 6-32-7 Kameido Koto-ku, Tokyo, 136-0071, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3638-8866

Fax: +81-3-3638-8899

Website: http://www.yieatokyo.com

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ YAMANO

Tên tiếng Anh: YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       3-10-6 Sendagaya, Shibuya, Tokyo, 151-0051, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5772-5112

Fax:    +81-3-5772-5121

Website: http://www.yamano-js.jp/

Tháng 11

02

2016

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ YU

Tên tiếng Anh: YU LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm:                   2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0072, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3209-0160

Fax:                +81-3-3209-0170

Website:        http://www.yula.jp

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ YOSHIDA

Tên tiếng Anh: YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-23-14 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0051, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-03-3202-0828

Fax:    +81-03-3202-0306

Website:        http://yosida.com

Thumb

TRƯỜNG NAGANUMA - NHẬT NGỮ TOKYO

Tên tiếng Anh: The Naganuma School - Tokyo School of Japanese Language

Logo trường:                                  

Địa điểm: 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0036, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3463-7261

Fax:                +81-3-3463-7599

Website:        http://www.naganuma-school.ac.jp

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ WESTCOAST   

Tên tiếng Anh: WESTCOAST LANGUAGE  SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       35-13 Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo, 145-0074, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3759-5831

Fax:    +81-3-3759-5834

Website: http://www.wls-jp.com

 

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ TOKYO 

Tên tiếng Anh: TOKYO LANGUAGE  EDUCATION ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 5-23-7 Hirai Higashigen, Edogawa-ku, Tokyo, 132-0035, Nhật Bản

Số điện thoại: 03-5631-5601

Fax:    03-5631-5602

Website: http://tokyolea.jp/index.html

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ONLY ONE

Tên tiếng Anh: ONLY ONE JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-1-6 Minato-cho, Funabashi-shi, Chiba, 273-0011, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-47-495-3311

Fax:                             +81-47-495-3312

Website: http://www.e-ojls.com

Tháng 10

27

2016

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ ASAHI

Tên tiếng Anh: ASAHI INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-2-23 Akehara, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0843, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-4-7146-1145

Fax:                +81-4-7144-4065

Website: http://www.asahikokusaigakuin.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOÀN CẦU TOKYO

Tên tiếng Anh: TOKYO GLOBAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 8-4-2 Hodokubo, thành phố Hino, Tokyo 191-0042, Nhật Bản

Số điện thoại: 81-42-506-5371

Email: info@tokyo-global.com

Website:   http://www.tokyo-global.com/

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ ATYS

Tên tiếng Anh: ATYS INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm:  3-1-6 Ichijo, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0821, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-28-610-7601

Fax:    028-610-7602

Website:  http://www.atys-academy.org/

 

Tháng 10

19

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ST. MARY

Tên tiếng Anh: ST. MARY JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:  4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811, Nhật Bản

Số điện thoại: 028-627-9211

Fax:    028-627-9219

Website:        http://www.iac.or.jp/stmary/index.htm

 

Tháng 10

19

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUJI

Tên tiếng Anh: FUJI LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 4-2-1 Soja-machi, Maebashi-shi, Gunma 371-0853, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-27-289-8600

Fax: 027-243-2031

Website: http://www.fuji-ko.com/fls/jp/index.html

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO IKUEI

Tên tiếng Anh: TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:  2-9-13 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, Nhật Bản

Số điện thoại: (+81)3-6427-3831

Fax:    (+81)3-6427-3832

Website: http://www.japanese-school.net

Thumb

 TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO GALAXY

Tên tiếng Anh: TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       5-10-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5765-2805

Fax: +81-3-5232-5755

Website: http://www.tokyogalaxy.ac.jp

 

Thumb

 TRƯỜNG TOKYO COLLEGE OF EDUCATION – TAMAGAWA SCHOOL

Tên tiếng Anh: Tokyo College Of Education - Tamagawa School

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-9-6 Chidori, Ota-ku, Tokyo, 146-0083, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3757-8491

Fax: +81-3-3757-8492       

Website : http://homepage3.nifty.com/20yo/

 

Thumb

 HỌC VIỆN GIÁO DỤC WAEN  

Tên tiếng Anh: WAEN EDUCATION INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-38-12 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0012, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5981-9909

Fax:    +81-3-5981-9908

Website: http://waen-school.com/

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ ICEA 

Tên tiếng Anh: THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPNAESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-36-4 Hamacho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0007, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5642-6125

Fax:                +81-3-5642-6126

Website: http://www.icea-j-school.co.jp

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ TOEI   

Tên tiếng Anh: TOEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE  

Logo trường:                                  

Địa điểm:       6-18-1 Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo, 171-0052, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3954-1146

Fax:                +81-3-3954-1683

Website: http://www.toeigakuin.jp

Tháng 10

13

2016

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TEC

Tên tiếng Anh: TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-41-15 Matsuyama Kiyose-shi Tokyo, 204-0022, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-42-494-7070

Fax: +81-42-494-7373

Website: http://www.tokyoeci.jp

Tháng 10

14

2016

Thumb

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TCC

Tên tiếng Anh: TCC JAPANESE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 5-28-4 Arai, Nakano-ku, Tokyo, 165-0026, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3388-6728

Fax: +81-3-3388-7653

Website: http://www.tcc-ji.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ TAMAGAWA

Tên tiếng Anh: TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo, 111-0053, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3861-8201

Fax: +81-3-3861-8140

Website: http://www.tamagawa-school.jp/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYUTOKU

Tên tiếng Anh: SYUTOKU JAPANESE EDUCATION ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-27-16 Tabatashin-machi, Kita-ku, Tokyo, 114-0012, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3810-2010

Fax:    +81-3-3810-2026

Website: http://www.syutoku-edu.jp/jp/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ SUN-A

Tên tiếng Anh: SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-33-9 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0024, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3651-0801

Fax: +81-3-3651-0892

Website: http://www.sun-a-tokyo.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SYSTEM TOYO GAIGO

Tên tiếng Anh: SYSTEM TOKYO GAIGO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-6-6 Higashi-Tabata, Kita-ku, Tokyo, 114-0013, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3810-5490

Fax:    +81-3-3810-5498

Website:        http://www.systemtoyo.com

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN NGOẠI NGỮ SHURIN

Tên tiếng Anh: SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE 

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-4-7 Ojima, Koto-ku, Tokyo, 136-0072, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3638-7511

Fax:    +81-3-3638-7515

Website: http://shurin.ac.jp

Tháng 10

06

2016

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ LIC

 1. Tên tiếng Anh: LIC INTERNATIONAL COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-25-9, Kitaueno, Taito-ku, Tokyo, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 81-3-5830-8305
 5. Fax:    81-3-5830-8306
 6. Website: http://lic.home-world.net/top/index/school/lic  

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ MATSUDO

Tên tiếng Anh: MATSUDO INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-1-6 Higurashi, Matsudo Chiba, 270-2253, Nhật Bản

Số điện thoại: +81 47 389 0901

Fax:    +81 47 389 5241

Website: http://www.mijpschool.com/

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHINJIKU GYOEN GAKUIN

 1. Tên tiếng Anh: SHINJIKU GYOEN GAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-3-13 Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0022, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3356-1161
 5. Fax: +81-3-3356-5165
 6. Website: http://www.gyoen.co.jp

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ VĂN HÓA KUDAN

Tên tiếng Anh: KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-7-10 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3239-7923

Fax:    +81-3-3239-7920

Website: http://www.kilc.co.jp

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SHINJIKU

Tên tiếng Anh: SHINJIKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0075, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-5273-0044

Fax:    +81-3-5273-0018

Website: http://www.sng.ac.jp/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHIBUYA

 1. Tên tiếng Anh: SHIBUYA  JAPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:       8-18 Sakuragaoka-city, Shibuya, Tokyo, 150-0031, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:            +81-3-3461-8854
 5. Fax:                            +81-3-3463-4901
 6. Website:    http://www.shibuya-gaigo.com

Thumb

 TRƯỜNG NHẬT NGỮ SENDAGAYA

Tên tiếng Anh: SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-1-6 Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-0033, Nhật Bản

Số điện thoại:                        +81-3-5337-7001

Fax:                +81-3-5332-6696

Website:    http://www.jp-sjs.ac.jp/eng/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ OHARA

Tên tiếng Anh: OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 4-6-4 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0072, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3262-0390               

Fax:    +81-3-3262-7061   

Website:        http://jls.o-hara.ac.jp

Tháng 10

04

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAMU

Tên tiếng Anh: SAMU LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       2-1-6 Hyakunin-cho,Shinjuku-ku,Tokyo, 169-0073, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3205-2020

Fax: +81-3-3205-2022

Website: http://www.samu-language.com

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ NEWGLOBAL

Tên tiếng Anh: NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo, 153-0044, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-3-3770-6071             

Fax:    +81-3-3770-6250               

Website:        http://www.newglobal.co.jp/school/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ MIDREAM

Tên tiếng Anh: MIDREAM SCHOOL OF LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-7-11 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-3-3368-4931 

Fax:    +81-3-3368-4932

Website:        http://www.midream.info

Tháng 10

04

2016

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ MCA

Tên tiếng Anh: MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 4-1-1 Kitashinjuku Shinjuku-ku,Tokyo, 169-0074, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-5332-9332   

Fax:                +81-3-5332-9331

Website:        http://www.mcaschool.jp

Tháng 10

04

2016

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ CIC

Tên tiếng Anh: THE CENTRAL INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-14-12 Innai, Chuo-ku, Chiba-Shi, Chiba, 260-0018, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-43-225-1766

Fax:    +81-43-225-1769

Website:        http://www.cicacademy.net/

Tháng 10

04

2016

Thumb

 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KEN

Tên tiếng Anh: KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 4-48 Shin-Matsudo, Matsudo-shi, Chiba, 270-0034, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-346-9750

Fax:    +81-47-346-9751

Website:   http://www.kenjp.com/

 

Thumb

 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ ICHIKAWA

Tên tiếng Anh: ICHIKAWA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 5-10-5 Minami-Yawata, Ichikawa-shi, Chiba, 272-0023, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-329-2121

Fax:    +81-47-329-2122

Website:   http://aiueo.ws/

Thumb

 

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUNABASHI

Tên tiếng Anh: FUNABASHI INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-1-7 Minato-cho, Funabashi-shi, Chiba, 273-0011, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-47-410-0317

Fax:    +81-47-410-0318

Website:   http://www.e-fils.com

 

Thumb

 

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KICHIJOJI

Tên tiếng Anh: KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-3-15-701 Kichijoji Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo, 180-0003, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-422-47-7390

Fax:    +81-422-41-5897

Website:    http://www.klschool.com

Thumb

 

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ KYORITSU

Tên tiếng Anh: KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-14-9 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-5846-7580

Fax:    +81-3-5818-0458

Website:        http://www.kif-org.com/naj

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KOKUSHO

Tên tiếng Anh: KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-10-5 Shimura, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0056, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-3-5970-7802

Fax:    +81-3-5970-7804

Website:        http://www.kokusho-edu.jp/

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ TOKYO TRUNG ƯƠNG

Tên tiếng Anh: TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (TCJ)

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-17-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81- 3-3342-8001

Email: info@tcj-nihongo.com      

Website:    http://tcj-jp.com/chs/

Tháng 09

27

2016

Thumb

 TRƯỜNG NHẬT NGỮ KAI

Tên tiếng Anh: KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-15-18 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0072, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3205-1356

Fax: +81-3-3207-4651

Website:    http://www.kaij.jp

Tháng 09

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ JOTO

Tên tiếng Anh: JOTO JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-26-15 Nishikameari, Katsushika-ku, Tokyo, 124-0002, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3604-1150

Fax: +81-3-3604-1170

Website:         http://www.jotojp.com

Thumb

 

TRƯỜNG NHẬT NGỮ JISHUGAKKAN

Tên tiếng Anh: JET ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-1-22, Mizue, Edogawa-ku, Tokyo, 132-0011, Nhật Bản

Số điện thoại:            +81-3-3679-3813

Fax: +81-3-3679-3646

Website:         http://jsg001.ec-net.jp/

Tháng 09

26

2016

Thumb

 

HỌC VIỆN JET

Tên tiếng Anh: JET ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo, 114-0023, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3916-2101

Fax: +81-3-3916-5333

Website:         http://jet.ac.jp/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ TOKYO

Tên tiếng Anh: TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-13-6 Shinjuku, Quận Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản

Số điện thoại:  +81-3-3350-9761

Fax:    +81-3-3350-9791

Website:    http://www.tijs.jp/

 

Thumb

 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHẬT NGỮ TOKYO TIJ

Tên tiếng Anh: TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-17-10 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024, Nhật Bản

Số điện thoại: 03-5607-4100

Fax:    03-5607-4102

Website:    http://www.tij.ne.jp/

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ LIÊN KẾT ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TOKYO 

Tên tiếng Anh: JAPANESE LANGUAGE SCHOOL WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY  

Logo trường:                                  

Địa điểm: 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0075, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3371-6121

Fax:    +81-3-3371-6125

Website: http://www.jpschool.ac.jp/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ LIÊN KẾT CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ CHOU

Tên tiếng Anh: JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFILIATES WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY

Logo trường:                                  

Địa điểm:       1-4-8 Tabata, Kita-ku, Tokyo, 114-0013, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3895-1909

Fax:                +81-3-3895-1910

Website:        http://www.chuo-j.ac.jp

Thumb

HỌC VIỆN GIAO LƯU QUỐC TẾ TOKYO 

Tên tiếng Anh: TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-3-16 Sennin-cho, Hachioji, Tokyo 193-0835, Nhật Bản

Số điện thoại: 042-669-4250

Fax:    042-669-4251

Website: http://tokyo-japanesels.jp/

Tháng 09

24

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ABK   

Tên tiếng Anh: ABK JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 2-12-13 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8642, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3946-2171

Fax:    +81-3-3946-7599

Website:        http://www.abk.co.kr/insiter.php?design_file=75059.php

 

Thumb

HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ TOKYO  

Tên tiếng Anh: JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY  

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-19-21 Ukima, Kita-ku, Tokyo, 115-0051, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-3-3966-8910

Fax:    +81-3-3966-1836

Website:   http://www.tgn.ac.jp/

 

Tháng 09

23

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ JCFL

 • Tên tiếng Anh: JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE
 • Logo trường:                                  
 • Địa điểm: 5-18-17 Mejiro Toshima-ku Tokyo 171-0031, Nhật Bản
 • Số điện thoại: +81-3-5996-5411
 • Fax:    +81-3-5996-5415
 • Website:  http://www.jcfl.ac.jp/nihongo/

Tháng 09

23

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ IECC

 • Tên tiếng Anh: IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 • Logo trường:                                  
 • Địa điểm: 5-16-2 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0013, Nhật Bản
 • Số điện thoại: +81-3-3802-2193
 • Fax:                +81-3-3802-2286
 • Website:  http://www.ieccschool.com/

Tháng 09

23

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ ICA

 • Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL CONVERSATION ACADEMY
 • Logo trường:                                  
 • Địa điểm:       3-22-13 Nishi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo, 171-0021, Nhật Bản
 • Số điện thoại: +81-3-3984-2476
 • Fax:                +81-3-3986-0088
 • Website:  http://www.aikgroup.co.jp/ica/

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ INTERCULTURAL

 1. Tên tiếng Anh: INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-20-9 Taito, Taito-ku, Tokyo, 110-0016, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-5953-3400
 5. Fax:    +81-3-5953-3440
 6. Website:  http://www.incul.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ HUMAN ACADEMY

 1. Tên tiếng Anh: HUMAN ACADEMY JANPANESE  LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 3-18-13 Takadanobaba, Shinjuku-ku Tokyo, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-5348-8951
 5. Fax:    +81-3-3366-7822
 6. Website:   http://hajl.athuman.com/e/?code=130071

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ FUJI

 1. Tên tiếng Anh: FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-7-20 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0074, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3368-0531
 5. Fax:    +81-3-3368-0909
 6. Website:   http://www.fuji-edu.jp/default.aspx?lang=en

Tháng 09

21

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ DBC

 1. Tên tiếng Anh: DYNAMIC BUSINESS COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-51-8 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0013, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3802-8810
 5. Fax:    +81-3-3802-8817
 6. Website:   http://www.dbcjpn.com/index_vi.php

Tháng 09

21

2016

Thumb

 

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ ARC

 1. Tên tiếng Anh: ARC ACADEMY - JANPANESE  LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-14-7 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81)3-3409-1057
 5. Fax:    (+81)3-3797-0034
 6. Website:   http://en.arc-academy.net/

Tháng 09

21

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ ELITE

 1. Tên tiếng Anh: ELITE JANPANESE  LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:       1-8-10, Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:            +81-3-3232-0550
 5. Fax:                +81-3-3204-7546
 6. Website:   http://www.eliteschooljapan.com/en/index.php

Tháng 09

21

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ EDO

 1. Tên tiếng Anh: EDO JANPANESE  LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3589-0202
 5. Fax:    +81-3-3589-0233
 6. Website:   http://www.edocul.com/index.php

Tháng 09

21

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ ASL

 1. Tên tiếng Anh: AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE
 2. Logo trường:   
 3. Địa điểm: 1-5-5 Tomigaya, Shibuya, Tokyo, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3465-9577
 5. Fax:    +81-3-3465-9578
 6. Website:        http://www.aoyamaschool.com/

 

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ BUNKA

 1. Tên tiếng Anh: BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:       3-22-1 Yoyogi, Shibuya, Tokyo, 151-8521, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-3-3299-2011
 5. Fax:    +81-3-3379-9063
 6. Website:   http://www.bunka-bi.ac.jp/

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ AOYAMA

 1. Tên tiếng Anh: AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE
 2. Logo trường:   
 3. Hiệu trưởng: Murakami Makoto                               
 4. Địa điểm:       Tầng 3 tòa nhà Aoyama Center, Hòm thư 107 – 0062, Minami Aoyama 3 – 8 – 40 , Minato, Tokyo , Nhật Bản
 5. Số điện thoại: 03 - 3403 - 3186 
 6. Fax:    03-3403-1815
 7. Website:   http://www.aoyama-international.com/index-v.html

Tháng 09

06

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ JCLI

 1. Tên tiếng Anh: JCLI JANPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: Tòa nhà Sato 1-5-2, Kitashinjuku, Shinjukuku, Tokyo, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 03-5348-2171
 5. Fax: 03-5348-2345
 6. Website:   http://vn.jclischool.com/  

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOPA 21ST

 1. Tên tiếng Anh: TOPA21ST CENTURY JANPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1- 21-3 Koenjkita Suginam-ku, Tokyo 166-0002, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 03-5380-5011
 5. Fax: 03-5380-5013
 6. Website:   http://www.topa21.co.jp/

Tháng 10

18

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

Tên tiếng Anh: UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 3-6-11 Marunouchi Kofu Yamanashi 

Số điện thoại: 81-55-233-3835, 81-55-235-8335

Fax: 81-55-233-3828

Website: http://www.unitas-ej.com/v/index.php

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ YONO GAKUIN

Tên tiếng Anh: YONO GAKUIN LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 4-78, Kishikicho, Omiya-Ku, Saitama-shi, Saitama, Japan

Số điện thoại: 81-48-647-2500

E - mail: info@yono-gakuin.co.jp

Website: http://www.yono-gakuin.net/t1.html

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MEISEI

Tên Tiếng Anh: MEISEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:  

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Daisuke Yazawa

Hiệu trưởng:  Tatsuya Hagino

Địa điểm: Yubinbango270-0034 Matsudo, Chiba Prefecture Matsudo 1-130-1

Website: http://www.mjal.jp/vn-index.html

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ YAMATE

Tên tiếng Anh: YAMATE INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: Wakitahoncho 11-10, Kawagoeshi , Saitama, 356-0007 Nhật Bản

Số điện thoại: 049-241-1515

Fax:  049-241-1547

Website: http://yamate-int.jp/vi/school/#overview

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ URAWA

Tên tiếng Anh: URAWA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

Logo trường:                                       

Địa điểm: 3-16-7 Maeji Urawa-ku, Saitama-shi Saitama, 330-0053 Nhật Bản

Số điện thoại: +81 48 813 7831

Fax: +81 48 813 7830

Website: http://www.uiec.jp/index.html

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ TOKYO

Tên tiếng Anh: TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE

Logo trường:                                       

Địa điểm: Kitano 1-5-4, Fujimino-shi, Saitama, 356-0007 Nhật Bản

Số điện thoại: 049-261-3275

Fax:  049-261-3277

Website: http://tilcollege.com/e_about.html

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ SAITAMA

Tên tiếng Anh: SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360-0036

Số điện thoại: +81-48-526-4155

Fax:  +81-48-526-4157

Website: http://en.saisc.jp/

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ QUỐC TẾ OJI

Tên tiếng Anh: OJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                       

Địa điểm: Saitama-ken Warabi-shi Chuo 3-14-14

Số điện thoại: 048.229.0618

Fax: 048.229.0619

Website: http://www.oji-gaigo.com/en/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MUASHI URAWA

Tên tiếng Anh: MUASHI URAWA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Logo trường:                                       

Địa điểm: 4-14-7, Shikatebukuro,Minami-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 336-003, Nhật Bản

Số điện thoại: +81-48-845-7021

Fax: +81-48-845-7140

Website: http://www.musashi-nihongo.jp/e/index.html

 

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ IWATANI

Tên tiếng Anh: IWATANI COLLEGE OF BUSINESS LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-38-24Hiranuma Nishi-ku Yokohama

Số điện thoại: 045-290-6388

Fax: 045-322-1277

Website: http://icb-nihongo.jp/

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KANRIN

Tên tiếng Anh: KANRIN JAPANESE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: Kanagawa-Ken Yokohama-Shi Aoba-Ku Enokigaoka 5-3

Số điện thoại: +81 45 983 2228

Fax: +81 45 983 5373

Website: http://www.kanrin.net/en/index.php

 

Tháng 08

26

2016

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ NITTO

1.  Tên tiếng Anh: NITTO INTERNATIONAL SCHOOL

2.  Logo trường:                                       

3.  Địa điểm: Tỉnh Kanagawa, Thành phố Sagamihara, Quận Midori, Khu Hashimoto 4-21-15

4.  Số điện thoại: 042-772-0898

5.  Fax: 042-779-3959

6.  Website: http://www.ntis.co.jp/l_en/index.html

 

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ AISHIN  

Tên tiếng Anh: AISHIN INTERNATIONAL INSTITUTE

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-29-4, Nogecho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231-0064, Nhật Bản

Số điện thoại: 045-680-6866

Fax: 045-680-0899

Website: http://aishin-group.com/aishinkokusaigakuin/en/index.html

 

Thumb

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ ASIA

Tên tiếng Anh: ASIA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

Logo trường:                                       

Địa điểm: Kotobuki-cho 1-1-11 Kanagawa, Yokohama 231-0026, Nhật Bản

Số điện thoại: 045-680-6866

Fax: 045-680-0899

Website: http://yokohama.ailc.asia/

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT NGỮ YOKOHAMA

 • Tên tiếng Anh: YOKOHAMA INTERNATIONAL JANPANESE LANGUAGE SCHOOL
 • Logo trường:                                       
 • Địa điểm: Kanagawa Prefecture, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Izumi-cho, 8-5
 • Số điện thoại:  045-290-9830 
 • Fax: 045-290-9831
 • Website: http://www.yijls.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TSUKUBA SMILE

Tên tiếng Anh: JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TSUKUBA SMILE

Logo trường: 

Địa điểm: 1142 Togashira, Toride, Ibaraki, 302 – 0034 Nhật Bản

Số điện thoại: 0297-78-1192

Fax: 0297-78-1182

Website: http://www.tsukuba-smile.jp

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ HITACHI

Tên tiếng Anh: HITACHI LANGUAGE SCHOOL

Logo trường: 

Địa điểm: 1818 Motoyashida – cho, Mito, Ibaraki, 310 – 0836 Nhật Bản

Số điện thoại: 029 – 304 – 1077

Fax: 029 – 304 – 1078

 

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT NGỮ MITO

Tên tiếng Anh: MITO INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:  1-5-41, Jonan, Mito, Ibaraki, 310-0803 Nhật Bản                

Địa điểm:

Số điện thoại: 029-231-5931

Fax: 029-231-5805

Website: http://www.mito-nihongo.jp/