Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ  FIRST STUDY OSAKA

1.  Tên tiếng Anh: FIRST STUDY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

2.  Logo trường:          

                        

3.  Địa điểm: 3F Infinite build, 1-21-8, Tamatsukuri, chuo-ku, Osaka, Nhật Bản

4.  Số điện thoại: +81-6-6191-7455

5.  Fax: +81-6-6191-7401

6.  Website:        http://www.nikkyo-seminar.com/vi_jp/index.html

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ KYOTO REIGAKU

Tên tiếng Anh: KYOTO REIGAKU INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 513 Kamiitabashi-cho, Fusimi-ku, Kyoto City, Kyoto, 612-8316, Nhật Bản

Số điện thoại: (+81) 75-602-0339

Fax:    (+81) 75-602-8333

Website:        http://reigaku.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KYOTO MINSAI

Tên tiếng Anh: KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE  SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 69 Nishikyogoku Kitaoiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto City, Kyoto, 615-0881, Nhật Bản

Số điện thoại: (+81) 75-316-0190

Fax:    (+81) 75-316-0191

Website:   http://www.kyotominsai.co.jp

Thumb

TRƯỜNG QUỐC TẾ KYOTO ACADEMY

Tên tiếng Anh: KYOTO INTERNATIONAL ACADEMY OF JAPANESE LANGUAGE

Logo trường:                                  

Địa điểm: 627-1 Kitamachi, 2-chome, Kamigyo-ku, Kyoto, 602-8392 , Nhật Bản

Số điện thoại:            (+81) 75-466-4881

Fax:    (+81) 75-466-4929

Website:        http://www.kia-ac.jp

Thumb

TRƯỜNG KANSAI KOKUSAI GAKUIN 

Tên Tiếng Anh:  KANSAI KOKUSAI GAKUIN

Logo trường:        

Địa điểm:       3-2-23 Ueshio, Tennoji-ku, Osaka City, Osaka, 543-0002, Nhật Bản.

Số điện thoại: (+81) 6-6773-0186

Fax:                (+81) 6-6773-0188

Website:        http://kkg.comto.net/

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ 

Tên Tiếng Anh:  INTERNATIONAL JAPANESE EDUCATION INSTITUTE

Logo trường:        

Địa điểm:  2-2-18 Deshiro, Nishinari-ku, Osaka-City, Osaka, 557-0024, Nhật Bản.

Số điện thoại:            (+81) 6-6567-9600

Fax:                (+81) 6-6567-9700

Website: http://nihongo.sakura.ne.jp/

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ SHIN-AI 

Tên Tiếng Anh:  SHIN-AI INSTITUTE OF LANGUAGES

Logo trường:        

Địa điểm:  1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka City, Osaka, 544-0003, Nhật Bản.

Số điện thoại: (+81) 6-6756-7811

Fax:    (+81) 6-6756-7815

Website: http://www.shin-i.jp/

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ ONE PURPOSE  

Tên Tiếng Anh:  PURPOSE INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:        

Địa điểm:  3-6-18, Daito-cho, Miyakojima-ku, Osaka City, Osaka, 534-0002, Nhật Bản.

Số điện thoại:            (+81) 6-6921-0055

Fax:                (+81) 6-6921-4747

Website:        http://www.one-purpose.co.jp/

 

Thumb

 HỌC VIỆN NHẬT NGỮ NISSEI 

Tên Tiếng Anh:  NESSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

 Logo trường:        

Địa điểm:  4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka 544-0004, Nhật Bản.

Số điện thoại: (+81) 6-6747-9797

Fax:    (+81) 6-6747-9798

Website: http://www.nissei.ac/

 

 

Tháng 10

20

2016

Thumb

 HỌC VIỆN QUỐC TẾ J

Tên Tiếng Anh: JANPANESE COMMUNICATION INTERNATIONAL SCHOOL

Logo trường:        

Địa điểm:  1-1-3 Itachibori, Nishiku, Osaka, 550-0012, Nhật Bản.

Số điện thoại: 06-6532-7480 

Fax:    06-6532-7430

Website: http://jcom-ies.co.jp/

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CHUO OSAKA

Tên Tiếng Anh: CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY OSAKA DEPARTMENT OF JANPANESE LANGUAGE

Logo trường:        

Địa điểm:       1-1-43 Terauchi, Toyonaka City, Osaka, 561-0872, Nhật Bản.

Số điện thoại: (+81) 6-6866-0808

Fax:    (+81) 6-6866-5506

Website: http://www.chuoko-osaka.ac.jp/nihongo

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SEIGAN  

Tên Tiếng Anh: SEIGAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:        

Địa điểm: 3-2-9 Nagai, Sumiyoshi-Ku, Osaka, 558-0003, Nhật Bản.

Số điện thoại: +81-6-6606-0238

Fax: +81-6-6606-6601

Website: http://seigan.co.nr

Tháng 10

04

2016

Thumb

HỌC VIỆN COMMUNICA

Tên Tiếng Anh:  COMMUNICA INSTITUTE

Logo trường:                   

Địa điểm: 116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo, 650-0031

Điện thoại: (+81) 78-333-7720

Fax: (+81) 78-333-8570

Website: http://www.communica-institute.org

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ AISL

 1. Tên Tiếng Anh: ASHIYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE STUDIES
 2.  Logo trường:        
 3. Loại hình: Tư thục
 4. Địa điểm: 1-7-1 Terada-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0045, Nhật Bản.
 5. Số điện thoại: 06-6770-2857
 6. Fax: 06-4305-1326
 7. Website: http://ashiya-intl.com/index.html 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ WAKAYAMA YMCA

 1. Tên tiếng Anh: WAKAYAMA YMCA COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-12-13 Ota, thành phố Wakayama, tỉnh Wakayama 640-8323, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:  +81-73-473-3338
 5. Fax: +81-73-473-2666
 6. Website:   http://www.ymcajapan.net/wakayama/japanese/en/index.html

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KYOTO SHUGETSU GAKUEN

 1. Tên tiếng Anh: KYOTO SHUGETSU GAKUEN
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 4-304 Ryogae-machi, Fushimi-ku, thành phố Kyoto, Kyoto, 612-8082, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 75-612-5361
 5. Fax: (+81) 75-612-5361
 6. Website:   http://shugetsugakuen.com/

Tháng 08

27

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ KYOTO

 1. Tên tiếng Anh: KYOTO INSTITUTE OF CULTURE AND LANGUAGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 2-116 Uryuyama Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto 606-8271, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 075-722-5066
 5. Fax: 075-722-5067
 6. Website:   http://www.kicl.ac.jp/en/

Tháng 08

26

2016

Thumb

Trường Nhật ngữ Kiji 

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Hada Yuri

Hiệu trưởng:  Takiura Kiyoka

Địa điểm: Yubinbango652-0822 Kobe, Hyogo Prefecture, Hyogo-ku, Nishidecho, 33-5

Website: http://www.kij123.com/vn/index.html