Thumb

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH DOANH QUỐC TẾ HIROSHIMA

 1. Tên Tiếng Anh:  HIROSHIMA INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE
 2. Logo trường:                              
 3. Địa điểm: 1-2-3 Kasumi-cho, thành phố Fukuyama, Hiroshima, 720-0812, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 84-922-7667
 5. Fax: (+81) 84-922-7668    
 6. Website: http://hibc.jp

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN PHÚC LỢI Y TẾ IGL

 1. Tên Tiếng Anh:  IGL MEDICALL AND WELFARE COLLEGE
 2. Logo trường:                              
 3. Địa điểm: 1-2-3 Kasumi-cho, thành phố Fukuyama, Hiroshima, 720-0812, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 84-922-7667
 5. Fax: (+81) 84-922-7668    
 6. Website: http://hibc.jp

 

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN HIROSHIMA YMCA

 1. Tên Tiếng Anh:   HIROSHIMA YMCA COLLEGE
 2. Logo trường:                              
 3. Địa điểm: 7-11 Hacchobori, Naka-ku, thành phố Hiroshima, Hiroshima, 730-8523, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 82-223-1292
 5. Fax:    (+81) 82-227-3876
 6. Website:  http://www.hymca.jp/jp/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ MIROKU-NO-SATO

 1. Tên Tiếng Anh:   MIROKU-NO-SATO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF INTERNATIONAL CULTURE INSTITUTE
 2. Logo trường:                              
 3. Địa điểm:       22-3 Nakasanna, Numakuma-cho, Fukuyama City, Hiroshima, 720-0402, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-84-988-0822
 5. Fax: +81-84-988-0881
 6. Website:        http://www.miroku-jls.com

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ QUỐC TẾ MIHARA

 1. Tên Tiếng Anh:   MIHARA INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES
 2. Logo trường:                              
 3. Địa điểm:       8-15 Miyaoki-5 chome, thành phố Mihara , Nhật Bản
 4. Số điện thoại:            (+81) 848-64-1146
 5. Fax:    (+81) 848-62-7194
 6. Website:  http://mialweb.ddo.jp/mial

 

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ FUKUYAMA

 1. Tên Tiếng Anh:  FUKUYAMA INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES
 2. Logo trường:                               
 3. Địa điểm: 1-1-23 Nishi-Sakuramachi, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken, 720-1018 Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 81-84-983-2630
 5. Fax: 81-84-983-2631
 6. Website:  http://www.fuwai.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ SAKURA

 1. Tên tiếng Anh: SAKURA INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 3-5-19 Takezaki-cho, thành phố Shimonoseki, Yamaguchi, 750-0025, Nhật Bản
 4. Số điện thoại:  (+81) 83-235-7389
 5. Fax: (+81) 83-242-5044
 6. Website: http://www.sakura.ac.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKUYAMA SOUSOU

1.  Tên tiếng Anh: TOKUYAMA SOUSOU BUSINESS SCHOOL

2.  Logo trường:                                  

3.  Địa điểm: 1-16 Nogami-cho, thành phố Shunan, Yamaguchi, 745-0042, Nhật Bản

4.  Số điện thoại:  (+81) 834-32-7502

5.  Fax: (+81) 834-32-7441

6.  Website: http://www.h3.dion.ne.jp/~tokubi

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ FUKUYAMA YMCA

Tên Tiếng Anh:  FUKUYAMA YMCA INTERNATIONAL BUSSINESS COLLEGE

Logo trường:        

                                

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: (Academic) Hiroshima YMCA Gakuen (Satoshi Matsui)

Hiệu trưởng:       Yasumori Yuzuru

Địa điểm: Yubinbango720-8522 Fukuyama, tỉnh Hiroshima Nishimachi 2-8-15

Website: http://www.hymca.jp/fukuyama/

Thumb

Trường Nhật ngữ Hiroshima

Tên Tiếng Anh:  HIROSHIMA ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:  

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Công ty cổ phần Giáo dục Kyobun Gakuen

Chủ tịch: Etsuko Kaneda

Địa điểm: Yubinbango720 – 0054 Fukuyama, Hiroshima Prefecture Shiromi cho 2-2-8

Website:  http://www.net-se.co.jp/haj/

 

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ KURASHIKI

Tên Tiếng Anh: KURASHIKI LANGUAGE ACADEMY

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Masashi Oyama

Hiệu trưởng:  Nishimoto Koji

Địa điểm: Yubinbango710-0055 Kurashiki, tỉnh Okayama Aci 3-10-33

Website: http://kurashikigaigo.jp/