Tháng 10

17

2016

Thumb

HỌC VIỆN QUỐC TẾ AICHI 

Tên tiếng Anh: AICHI INTERNATIONAL ACADEMY

Logo trường:                                  

Địa điểm: 1-30-3 Shinsakae, Naka-ku, Nagaoya City, Aichi, 460-0007, Nhật Bản

Số điện thoại: (+81) 52-262-3366

Fax:    (+81) 52-262-3369

Website http://www.aiaso.gr.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGANO 21

 1. Tên tiếng Anh: NAGANO 21 JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1318 Hara, Kawanakajima, thành phố Nagano, Nagano, 381-2224, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 26-283-5435
 5. Fax: (+81) 26-283-5463
 6. Website:    http://www.nagano21jp.com/

 

Thumb

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ MANABI  

 1. Tên tiếng Anh: MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm:       YCC Bldg. 2-3-1 Ote, thành phố Ueda, Nagano, 386-0024, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 268-28-7788
 5. Fax: (+81) 268-28-7786
 6. Website:    http://www.manabi.co.jp

Thumb

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH MARUNOUCHI

 1. Tên tiếng Anh: MARUNOUCHI COLLEGE OF BUSINESS
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-3-30 Joei, thành phố Matsumoto, Nagano, 390-0875, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 263-32-5589
 5. Fax: (+81) 263-32-5595
 6. Website:    http://www.marubi.ac.jp

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGANO HEISEI GAKUEN

 1. Tên tiếng Anh: NAGANO HEISEI GAKUEN JAPANESE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-31 ARCS, Thành phố Nagano, Nagano, 380-0918, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 26-224-8383
 5. Fax: (+81) 26-224-8451
 6. Website:    http://www.heisei.ac.jp/nihongoka/en/index.html

 

Thumb

 1. Tên tiếng Anh: YOKKAICHI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 13-13 Nishi-shinchi, Yokkaichi-shi, Mie 510-0087, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 059-352-1751
 5. Fax: 059-352-1597
 6. Website:   http://www.cty-net.ne.jp/~yjls/

Tháng 08

26

2016

Thumb

 

HỌC VIỆN QUỐC TẾ TOYAMA

 1. Tên tiếng Anh: TOYAMA INTERNATIONAL ACADEMY
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 7-18 Shimoshin-machi, thành phố Toyama, Toyama, 930-0804, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81)76-441-9360
 5. Fax: (+81)76-441-9362
 6. Website:   http://www.h2.dion.ne.jp/~toyamaia/index.html

 

Thumb

CAO ĐẲNG KINH DOANH CÔNG NGHỆ TOYAMA

 1. Tên tiếng Anh: TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY (BIT)
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 576 Sanga, thành phố Imizu, tỉnh Toyama 939-0341 Nhật Bản
 4. Số điện thoại: +81-766-55-1420
 5. Fax: +81-766-55-0757
 6. Website:  http://www.bit.urayama.ac.jp/

Thumb

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SHIZUOKA

 1. Tên tiếng Anh: SHIZUOKA JAPANESE EDUCATION CENTER
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 11-6 Yokota-cho, Aoi-ku, thành phố Shizuoka, Shizuoka, 420-0835, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (+81) 54-251-5211
 5. Fax: (+81) 54-251-5255
 6. Website:   http://www.sjec.jp/english/index.htm

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ SHIZUOKA

 1. Tên tiếng Anh: SHIZUOKA INTERNATIONAL JAPAN LANGUAGE SCHOOL
 2. Logo trường:                         
 3. Chủ tịch: Hiroyuki Suzuki
 4. Hiệu trưởng:    Masayuki Itagaki      
 5. Địa điểm: 2331-1 Moroi, thành phố Fukuroi, Shizuoka, 437-1121, Nhật Bản
 6. Số điện thoại: (+81) 538-23-7788
 7. Fax:    (+81) 538-23-8048
 8. Website:  http://www4.tokai.or.jp/sils/guide.html

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ KOKUSAI KOTOBA GAKUIN  

 1. Tên tiếng Anh: KOKUSAI KOTOBA GAKUIN JAPAN LANGUAGE COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 3-2-28 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka City, Shizuoka, 422-8076, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 054-284-8383  (81-54-284-8383)
 5. Fax: 054-284-8338  (81-54-284-8338)
 6. Website:  http://jp.kotoba.ac.jp/

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ A.C.C

 1. Tên tiếng Anh: A.C.C. INTERNATIONAL CULTURE COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: Tòa nhà A.C.C, Omiya-Cho 10-9, thành phố Omiya, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: (81)0544-24-8828
 5. Fax: (81)0544-24-9064
 6. Website:   http://www.accjapan.com/

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ HAMAMATSU

 1. Tên tiếng Anh: HAMAMATSU JAPAN LANGUAGE COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 3-10-31 Chuo, Naka-ku, thành phố Hamamatsu, Shizuoka, 430-0929, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 053-450-6590
 5. Fax: 053-450-6591
 6. Website:   http://www.hama-jlc.com/

Tháng 08

26

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOBUCO

 1. Tên tiếng Anh: TOBUCO VOCATIONAL COLLEGE
 2. Logo trường:                                  
 3. Địa điểm: 1-20, Fukiagecho, thành phố Gifu,  tỉnh Gifu, Nhật Bản
 4. Số điện thoại: 058-253-5888
 5. Fax: 058-251-4188
 6. Website:  www.tobuco.ac.jp

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ  SUBARU

Tên tiếng Anh: SUBARU LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                       

Địa điểm: 1-2 Higashitogawacho, Ogaki-shi, Gifu, 503-0903 Nhật Bản/ 1963 Kamimakuwa, Motosu-shi, Gifu, 501 – 0461 Nhật Bản.

Số điện thoại:  0584-71-7760 / 058-260-9001

Fax:  0584-71-7761 /058-260-9003

Website: http://www.nihongo-subaru.com/

Thumb

TRƯỜNG NHẬT NGỮ QUỐC TẾ KOUBUN

Tên tiếng Anh: KOUBUN INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:                                  

Địa điểm: 7 Kanikaitsu Oono, thành phố Shinshiro, Aichi 441-1615 Nhật Bản

Số điện thoại: 81-536-32-1168

Fax: 81-536-32-1169

Website: http://www.koubun-int.jp/index-e.html

Tháng 08

25

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ ESL 

Tên tiếng Anh: ESL LAB. JAPANESE LANGUAGE SCHOOL                               

Địa điểm: 2-57-1 Toriinishidori Nakamura-ku Nagoya, Aichi, 453-0054 Nhật Bản

Số điện thoại: +81-52-485-8924

Fax: +81-52-485-8934

Website: http://www.jsllab.jp/

Tháng 08

26

2016

Thumb

THÔNG TIN TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUJISAN

Tên Tiếng Anh: Mt. Fuji Japanese Language School

Logo trường:                                       

Loại hình: Tư thục

Hiệu trưởng:  Kondo Chiemi

Địa điểm: Yubinbango416-0944 Fuji City, Shizuoka Prefecture Yokowari 1-6-16

Website: http://fujisan.kotoba.ac.jp

Thumb

TRƯỜNG NGÔN NGỮ QUỐC TẾ NAGOYA

Tên Tiếng Anh: NAGOYA INTERNATIONAL FOREINGN LANGUAGE SCHOOL

Logo trường:      

                                 

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Miyazato YuHana

Hiệu trưởng:  Akifumi Oyama

Địa điểm: Yubinbango455-0003 Nagoyashi Minatoku Tatsumicho Aichiken 30-18 

Website: httip://nifls.la.coocan.jp/index.html

Thumb

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ NAGOYA AIUEO

Tên Tiếng Anh: MEIHO LANGUAGE ACADEMY

Logo trường:               

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Takeshi Maeda

Địa điểm:Yubinbango456-0056 Nagoya, tỉnh Aichi Atsuta-kuSanbancho 22 trên 12

Website: http://www.meiho-la.com/

Tháng 08

26

2016

Thumb

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ALICE GAKUEN

Tên tiếng anh: Alice International College

Logo trường:                             

Loại hình: Tư thục

Người thành lập: Takezawa Katsushi

Hiệu trưởng:  Fukushima Hiroshi

Địa điểm: Yubinbango921-8176 Kanazawa, Ishikawa Prefecture Enkojihoncho 8-50

Website: http://alice-japan.net/gakuen/